بايگاني براي مدیریت نوآوری
ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار

۳۰ خرداد ۱۳۹۵در ۱۱:۰۶ ق.ظ

ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار

ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار دکتر عقلایی آخرین آمار موجود سال 2001 نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری بروی R&D تنها 2 درصد از GDP را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد، در حالیکه میانگین نرخ رشد سالیه 4 درصد است و این برای برآورده ...

رویکرد فناوری پشتیبانی نوآوری (IST)

۱۳ خرداد ۱۳۹۵در ۹:۵۱ ق.ظ

رویکرد فناوری پشتیبانی نوآوری (IST)

رویکرد فناوری پشتیبانی نوآوری (IST): یکپارچه‌سازی روش‌های ره نگاشت و مدل‌سازی تجاری Hitoshi Abe ترجمه: اصغر عقلائی   هدف این فصل گزارش مطالعات یکپارچه‌سازی مدل‌سازی تجاری و روش‌های ره نگاشت برای "فناوری پشتیبانی نوآوری" (IST) و کاربرد عملی فناوری پشتیبانی نوآوری در موارد دنیای واقعی است. فناوری پشتیبانی نوآوری ...

چگونه بر محدودیتهای خود برای نوآوری فائق آییم؟

۲۸ اسفند ۱۳۹۴در ۹:۰۰ ب.ظ

چگونه بر محدودیتهای خود برای نوآوری فائق آییم؟

تهیه کننده: دکتر اشراقی بر اساس مقاله How do firms innovate with limited resources in turbulent markets نوشته Pelin Bicen & William H A Johnson در مجله Innovation Management, Policy & Practice شماره 16(3) صفحه 430–444 مدل زیر برای فائق آمدن بر محدودیتها ارائه شده است: متن کامل مقاله: [pdfviewer width="800px" height="500px" beta="true/false"]http://helpinnovation.org/wp-content/uploads/limited.pdf[/pdfviewer]    

ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط در ادبیات از منظر نوآوری فناورانه

۲۳ اسفند ۱۳۹۴در ۶:۱۸ ب.ظ

ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط در ادبیات از منظر نوآوری فناورانه

تهیه کننده: دکتر اشراقی SMEs are a vital part of the US economy (Carland et al., 1994). They currently comprise approximately 96% of all manufacturers in the US, and more than half of all US manufacturing employees (Pearson and Ellram, 1995). Among SMEs, emerging SMEs are ...

مدل کسب و کار، استراتژی و نوآوری

۱۸ اسفند ۱۳۹۴در ۵:۳۹ ب.ظ

مدل کسب و کار، استراتژی و نوآوری

تهیه کننده: دکتر اشراقی خلاصه مقاله: Business Models, Business Strategy and Innovation از : (Teece, 2010) In short, a business model defines how the enterprise creates and delivers value to customers, and then converts payments received to profits. To profit from innovation, business pioneers need to excel not only ...

طراحی و ساخت سیستمهای نوآوری

۲۰ بهمن ۱۳۹۴در ۵:۵۲ ب.ظ

طراحی و ساخت سیستمهای نوآوری

نویسنده: دکتر عقلایی Designing and managing systems for corporate innovation Technology strategy is enacted through the performance of a sequence of key tasks, which serves to augment the firm’s existing technological competences and to build new ones. At the start of this sequence is technology sourcing. In order to ...

نظام های نوآوری

۱۵ بهمن ۱۳۹۴در ۱۰:۲۳ ق.ظ

نظام های نوآوری

نویسنده: دکتر اصغر عقلایی هدف: تدوین الگوهای فعالیتهای نوآورانه با بررسی دو مقاله: –مقاله اول: مبتنی بر تنوع و تجمع –مقاله دوم: مبتنی بر انباشت دانش (از هر نوعی) و یادگیری Regime: An “intellectual framework” for interpreting the variety of innovative processes observed across industrial sector (Nelson and Winter (1977 ...

مقایسات نوع شناسی نوآوری

۰۵ بهمن ۱۳۹۴در ۱:۲۵ ب.ظ

مقایسات نوع شناسی نوآوری

مقایسات نوع شناسی نوآوری گردآوری: دکتر اصغر عقلائی، دکتر رضا بندریان   مقدمه نوآوری جدید با هر نامی نوآوری است. فرایند نوآوری با واژه­های بنیادی، تدریجی، کاملا جدید، ناپیوسته و نوآوری­های تقلیدی و همچنین معمارانه، مقیاسی و نوآوری­های تکاملی شناسایی شده است. اساتید معتقدند که تازه شروع به درک ...

کتاب مدیریت نوآوری و فناوری

۲۳ دی ۱۳۹۴در ۸:۲۹ ق.ظ

کتاب مدیریت نوآوری و فناوری

Handbook of Technology and Innovation Management Edited by Scott Shane Case Western Reserve University A John Wiley and Sons, Ltd., Publication 2009  [pdfviewer width="800px" height="500px" beta="true/false"]http://helpinnovation.org/wp-content/uploads/Scott_Shane.pdf[/pdfviewer]

کتاب کارآفرین و رهبر بیافرینید

۲۳ دی ۱۳۹۴در ۸:۲۰ ق.ظ

کتاب کارآفرین و رهبر بیافرینید

Born Entrepreneurs, Born Leaders How Your Genes Affect Your Work Life scott shane 1 2010  [pdfviewer width="800px" height="500px" beta="true/false"]http://helpinnovation.org/wp-content/uploads/Born-Entrepreneur.pdf[/pdfviewer]