بايگاني براي توانمندی پویا
دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده

۱۳ خرداد ۱۳۹۵در ۹:۵۹ ق.ظ

دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده

دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future ترجمه : دکتر اصغر عقلائی دوسوهمتوانی سازمانی به توانایی یک سازمان در اکتشاف و بهره برداری به منظور رقابت در فناوریهای بالغ و بازارهایی که در آنها بهرهوری، کنترل و بهبود تدریجی باارزش بوده و همچنین برای رقابت در ...

دو سو توانی سازمانی

۲۶ بهمن ۱۳۹۴در ۲:۰۲ ب.ظ

دو سو توانی سازمانی

نویسنده: خانم دکتر ابن یامینی Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance We explore four central tensions here: Should organizations achieve ambidexterity through differentiation or through integration?  Does ambidexterity occur at the individual or organizational level?  Must organizations take a static or dynamic perspective on ambidexterity? Finally, can ambidexterity ...

نقدی بر توانمندی پویا

۲۳ دی ۱۳۹۴در ۱:۳۰ ب.ظ

نقدی بر توانمندی پویا

نقد نظريه توانمندی‌های پويا در گفتگو با گری پيزانو  (سید کامران باقری) چند روز پيش فرصت مناسبی دست داد تا با گری پيزانو (Gary Pisano) يکی از سرشناس‌ترين اساتيد مديريت در مورد تئوری توانمندي‌های پويا (Dynamic Capabilities) و البته مديريت مالکيت فکری گفتگويي داشته باشم. اين ...

توازن میان بهره برداری و اکتشاف در دوسوتوانی

۲۳ دی ۱۳۹۴در ۷:۳۲ ق.ظ

توازن میان بهره برداری و اکتشاف در دوسوتوانی

تهیه کننده: دکتر ابن یامینی Balancing exploration and exploitation in complex environments This study is based on the assumption that organizational learning is a purposive quest to retain and to improve competitiveness, productivity and innovativeness in uncertain technological, market and environmental circumstances (Dharmadasa, 2009). Within the organizational learning ...

شالوده شکنی و بازسازی سلسله مراتب توانمندی

۲۲ دی ۱۳۹۴در ۳:۴۳ ب.ظ

شالوده شکنی و بازسازی سلسله مراتب توانمندی

تهیه کننده: دکتر اجاقلو Deconstructing and reconstructing the capability hierarchy Damian Hine, Rachel Parker, Lisette Pregeljy,z  and Martie-Louise Verreynne , 2013 The impact of dynamic environments on firms dynamic capabilities scholars (see e.g. Teece and Pisano, 1994; Eisenhardt and Martin, 2000; Helfat and Peteraf, 2003; Winter, 2003; Teece, 2007; Helfat ...

مقدمات سازمانی ایجاد شایستگی درجه دوم

۲۲ دی ۱۳۹۴در ۳:۲۰ ب.ظ

مقدمات سازمانی ایجاد شایستگی درجه دوم

تهیه کننده: شهاب اشراقی Purpose & Why: This study focuses on the first form of dynamic capability: the competence to build new competences. these abilities can be conceptualized as second-order competences. Adding new competences to the firm’s repertoire is important for its continued prosperity in a changing environment. Environmental ...

توانمندی پویا و انتفاع از نوآوری

۲۲ دی ۱۳۹۴در ۳:۱۶ ب.ظ

توانمندی پویا و انتفاع از نوآوری

تهیه کننده: دکتر عقلایی بررسی بازتاب مقاله 1986 اقای تیس شناسایی و بازنگری موضوعات تحلیلی مرتبط با کسب منفعت از نوآوری بررسی مزایا و مشارکتها برقراری ارتباط با ادبیات مدیریا استراتژیک طراحی استراتژی تجازی سازی مبتنی بر عناصر تئوری شومپیترین ها سوال کلیدی: زندگی را چگونه ادامه دهیم تا منافع دانشمندان و ...

توانمندی پویا

۲۲ دی ۱۳۹۴در ۲:۵۰ ب.ظ

توانمندی پویا

تهیه کننده: دکتر اشراقی Dynamic Capabilities and Strategic Management Question and Motivation: —Question: How do firms achieve and sustain competitive advantage? Answer: by developing the dynamic capabilities approach, which endeavors to analyze the sources of wealth creation and capture by firms — —Motivation: Strategic theory replete with analyses of firm-level strategies ...

نقش دارایی در مزیت رقابتی پایدار

۲۲ دی ۱۳۹۴در ۲:۳۸ ب.ظ

نقش دارایی در مزیت رقابتی پایدار

تهیه کننده: دکتر عقلایی Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage The purpose of this paper: (1) To discuss some of the limitations inherent in the concept of "strategic factor markets",  (2) A complementary framework based on asset stock accumulation, and (3) To develop guidelines for assessing the sustainability ...

فرآیند بهره برداری از شایستگی فناورانه

۲۲ دی ۱۳۹۴در ۲:۳۳ ب.ظ

فرآیند بهره برداری از شایستگی فناورانه

ارائه کننده: مهدی اوجاقلو THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE LEVERAGING Technologies are often amenable to uses for a range of markets, but yet are often underutilized, and consequently not all value is extracted from them. This article presents a longitudinal case study of a firm that successfully applied ...