کتاب استراتژی فناوری هکس

LINKING TECHI-NOLOGY AND BUSLNESS STRATEGIES: A .METHODOLOGICAL APPROACH AND AN ILLUSTRATION

Amoldo C. Hax

and

Manuel No

Working Paper No. 3383-92BPS February 1992

اصل کتاب:

 

ترجمه کتاب:

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP