مدیریت راهبردی فناوری-قسمت ۱

تهیه کننده: دکتر باقری مقدم

Technology is the practical implementation of knowledge to respond human endeavor.

Product Technology ABS, LCD, DVD, …

Process Technology CNC, AGV, AS/RS, CAD/CAPP/CAM, MRP, …

System Technology Wireless Technical Information Exchange, ERP, GroupWare, …

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP