مدیریت راهبردی فناوری- قسمت ۳

تهیه کننده: دکتر باقری مقدم

 

Technology Life Cycle:

Technology or Technology Evolution, Which one is more important ?

Technology Evolution and Technology Life Cycle

Continuous Progress through the Life Cycle

Discontinuity – Radical Change – Technology Substitution

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP