مدیریت تکنولوژی؛ فعالیت‌ها و ابزارها

تهیه کننده:  دکتر رضا انصاری و مهندس جواد سلطان‌زاده

فهرست:

  • پیشگفتار
  • فصل اول: مقدمه؛ چارچوبی برای درک فعالیت‌ها و ابزارهای مدیریت تکنولوژی
  • بخش اول: فعالیت‌های مدیریت تکنولوژی
  • فصل دوم: اکتساب
  • فصل سوم: بهره‌برداري
  • فصل چهارم: شناسايي
  • فصل پنجم: يادگيري
  • فصل ششم: محافظت
  • فصل هفتم: انتخاب

 

كلمات كليدي:

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP