کتاب سیاستهای علم، فناوری و نوآوری برای آینده

Science, Technology and Innovation Policy for the Future

Dirk Meissner

Leonid Gokhberg

Alexander Sokolov Editors

Potentials and Limits of Foresight Studies

 

كلمات كليدي: , , ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP