مدیریت تحقیق و توسعه

R&D Management in Technology and Innovation Management

Dr. Bernhard Katzy

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP