کتاب کارآفرین و رهبر بیافرینید

Born Entrepreneurs, Born Leaders

How Your Genes Affect Your Work Life

scott shane

۱

۲۰۱۰

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP