کتاب بردن فناوری و نوآوری به اتاق هیئت مدیره

Bringing Technology and Innovation into the Boardroom

Strategy, Innovation and Competences for Business Value

European Institute for Technology and Innovation Management

۲۰۰۴

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP