خوشه بندی در صنعت بیوتکنولوژی

INDUSTRIAL Clusters in  BIOTECHNOLOGY

Driuing forces,

Development Processes and management Practices

Vittorio Chiesa

Davide Chiaroni

Politecnico di Milano, Italy

Imperial College Press

 

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP