نقدی بر توانمندی پویا

نقد نظريه توانمندی‌های پويا در گفتگو با گری پيزانو  (سید کامران باقری)

چند روز پيش فرصت مناسبی دست داد تا با گری پيزانو (Gary Pisano) يکی از سرشناس‌ترين اساتيد مديريت در مورد تئوری توانمندي‌های پويا (Dynamic Capabilities) و البته مديريت مالکيت فکری گفتگويي داشته باشم. اين استاد سرشناس دانشگاه هاروارد اگر چه در شمار برجسته‌ترين نظريه پردازان مديريت مالکيت فکری است، اما آوازه جهانی‌اش به دليل ارائه نظريه توانمندی‌های پويا است. اما اين گفتگو به بيان نکاتی غيرمنتظره انجاميد!

 

 ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP