مدیریت نوآوری با استانداردسازی، روند جدید نوآوری

تهیه کننده: دکتر اشراقی

بر اساس شماره ۴۸ و ۴۹ مجله Technovation، میتوان روند جدید مدیریت نوآوری را مدیریت از طریق استانداردسازی دانست. این مجله در ۹ مقاله به این مبحث پرداخته است و مزایا و چالشهای آن را بیان می کند.

شاید در نگاه اول استانداردسازی و نوآوری دو رویه جدا از هم دیده شوند، ولی با مطالعه مقالاتی که در همین پایگاه هم ارائه شده است، در می یابیم نوآوری تدریجی هم سهم بسیار زیادی از نوآوری ها را دارد و هم قابل برنامه ریزی و سودآور است، به گونه ای که شرکتهای بزرگ به این نوع نوآوری روی خواهند آورد.

در زیر مقاله ابتدایی یا editorial این شماره مجله را می خوانید:

كلمات كليدي: , ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP