Ingemar Dierickx

Ingemar Dierickx

PhD of Business Economics from Harvard University

 

 

گردآوری: دکتر اصغر عقلائی

دکتراینگمار دیریکس، دارای مدرک دکتری اقتصاد کسب و کار از دانشگاه هاروارد است. زمینه تخصصی وی در حوزه فنون مذاکره می باشد. وی بیش از ۲۵ سال است که  در مدرسه اینسید[۱] استاد تحلیل مذاکرات می باشد. پیش از این، او به عنوان دانشیار پژوهشی با پروفسور ری گلدبرگ[۲] در مدرسه کسب و کار هاروارد و استاد توماس شلینگ[۳]، هاروارد بخش اقتصاد کار کرده است.

وی مدرک فوق لیسانس خود را نیز در رشته MBA در مدرسه کسب و کار هاروارد گذرانده و همچنین دارای درجه قانون از مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد نیز می باشد.

عمده تحقیقات وی در تجزیه و تحلیل مذاکره و بکارگیری آن در مبانی اقتصاد خرد استراتژی است که  به طور گسترده ای در مجلات علمی مانند مدیریت علوم، مجله کسب و کار، مجله مدیریت استراتژیک، مجله بین المللی سازمان های صنعتی، منتشر شده است. به عنوان یک معلم برجسته او جوایز متعدد از جمله جایزه یک عمر دستاورد ویژه[۴] برای آموزش عالی را دریافت کرد. او برنامه اجرایی مذاکره پویا را برای اینسید ایجاد و به مدت ۱۵ سال مدیر آتجا بود.

وی بعد از پیوستن به مدرسه مدیریت مسکو[۵]  یکی از سرمایه گذاران موسسه [۶]D&AC در زمینه مشاوره حوزه مذاکره پویا شد. او با پروفسور لوئیس آلمیدا کوستا[۷]، یک یازی مذاکره دینامیک ™ (برای علاقه_مندان می توانند به http://www.negotiationdynamics-thegame.com/ مراجعه نمایند)، یک شبیه سازی تراز اول[۸] در مذاکرات روابط کسب و کار است را تولید کرد. او همچنین یک دی وی دی آموزش بسیار موفق در مذاکرات بر سر قیمت تولید کرده است.

وی با ارائه چند مقاله ارزشمند با عناوین زیر در حوزه مدیریت راهبردی فناوری و کسب مزیت از آن ورود پیدا کرده اند:

۱-    Asset Stock Accumulation and the Sustainability of Competitive Advantage, Management Science, 1989

۲-    Economies of Resource Accumulation

۳-    The Dynamics of Resource Erosion

وی در مقالات سعی می کند تشریح نماید که چگونه منابع می توانند شرکت را در کسب مزیت رقابتی پایدار کمک نمایند.

1

در مقاله اول وی با نقض بازار کامل (رجوع کنید به مقاله بارنی در سال ۱۹۸۶ با عنوان “Strategic factor markets”) و اینکه بازار کاملی برای خرید و فروش همه منابع وجود ندارد، و یا اگر وجود داشته باشد فروشندگان آنرا به قیمت بسیار گرانی عرضه خواهند کرد، اشاره می کند که برای دستیابی به شبه رانت بایستی شرکتها منابع غیرقابل تجارت ایجاد نمایند. وی در ادامه تشریح می کند که این منابع یا ساخته می شوند و یا در طول زمان از انباشت بروی هم بوجود می آیند که فرآیند آنرا به وان حمام تشبیه می نماید. این منابع دارای دو ویژگی کلی غیر قابل رقابت و جایگزین نداشتن (و در اصل سه ویژگی که غیر قابل تجارت نیز می باشند) هستند. وی با ارائه این شعار که “موفقیت، موفقیت را می زاید[۹]” تلاش دارد اثبات نماید انباشت منابع بروی هم باعث کاهش فاصله پیروان  از پیشروان می شود. وی در مقاله اول بالا با منابع انباشت راهبردی را بکار می برد:

Strategic asset stocks are accumulated by choosing appropriate time paths of flows over a period of time.

وی قائل است که یک منبع استراتژیک سه ویژگی کلیدی مطابق شکل زیر دارد:

Asset stocks are strategic when they are nontradeable, nonimitable, and nonsubstitutable.

و همچنین تشریح می نماید که این منابع در به جای انباشت شدن غیر موثر بروی هم از طریق یک فرآیند به نام ” پدیده وام حمام” پدید می آیند. وی اعتقاد دارد که این انباشت منابع استراتژیک از انباشت دانش چگونگی بروی هم که از طریق شیر آب تحقیق و پژوهش دائما در حال پر است بوجود می آیند. در حقیقت وی با تشبیه منابع استراتژیک به یک وان حمام که در آن سرمایه گذاری بروی R&D شیر آب پر کننده این وان است، و این وان براثر گذشت زمان و انباشت آب در درون خود (تبدیل شدن به دانش های کلیدی شرکت) انباشت منابع اتفاق می افتد. از طرف دیگر دانش هایی که منسوخ شده و کارائی خود را از دست داده اند از شرکت به نحو مناسب قابل سرریز شدن می باشند. وی این موضوع را فرآیند ایجاد منابع استراتژیک می نامد.

2

  • رقابت ناپذیر بودن:

ایشان در ان مقاله ویژگیهای کلیدی زیر را برای این منابع تعیین می کند:

  • غیر اقتصادی بودن فشرده کردن زمان:

با توجه به اینکه برای دستیابی رقبا به این منبع نیازمند زمان خواهند بود و این منبع استراتژیک برای شرکت پیشرو در طول زمان نسبتا طولانی بدست آمده است، لذا در صورتیکه رقبا بخواهند زمان را بخرند تا بتوانند به این منبع دست پیدا کنند بایستی هزینه زیاد غیر اقتصادی پرداخت نمایند.

  • ارتباطات درونی متقابل:

این منبع به سایر منایع وابستگی متقابل دارد. یعنی برای دستیابی به این منبع بایستی سایر منابع را نیز در اختیار گرفت. که این موضوع نیز برای رقبا اقتصادی نخواهد بود.

  • گنگی علی:

به عبارت دیگر نامفهوم سازی عمدی، یعنی فرآیند تحقق و دستیابی به آن به دلایل عمدی پیچیده و گنگ وانمود شود. به عنوان مثال برای تواید یک نرم افزار بعد از تولید کد و تست موفقیت، و در مرحله قبل از تجاری ساختن، درون نرم افزار کدهای زیادتری به صورت عمد قرار می دهند تا رقبا برای بازخوانی آن دچار سردرگمی شوند.

  • فرسایش دارائی:

طبیعتا به دلایل ذاتی مانند کهنگی فناورانه[۱۰]  ( اصطلاحی که آقای دیریکس بکار می برند) و یا دلایل بازار مانند فراموش کردن مشتریان و یا رفتن مشتریان فعلی و آمدن مشتریان جدید و به تبع ان نداشتن سابقه اطلاعاتی نسبت به شرکت، شرکت و محصولات آن دچار کهنگی می شود. به زعم وی بین نیمه عمر منبع استراتژیک و استراتژیهای منانعت از ورود (رقبا) ارتیاط تناتنگی وجود دارد. لذا برای جلوگیری از این کهنه شدن شرکت برنامه نگهداری دارد. عواملی مانند برند و ظرفیت پشتوانه محکمی می توانند برای این موضوع باشند و با اعتبار مناسب از ورود جلو گیری نماید، در حالیکه تبلیغات به تنهایی قادر نحواهد بود. این موضوع هم مانع از ورود رقبا خواهد شد.

  • بازدهی حجم دارائی:

به تبع هر شرکتی که حجم منبع استراتژیک بیشتری داشته باشد از نظر دبریکس بهتر می توانند عمل نماید. به عنوان مثال شرکتی که دانش R&D بیشتری داشته نسبت به شرکتی که دانش R&D کمتری دارد عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین اصلاح موفقیت، موفقیت می آورد، را در بسط بیشتر این محور بکار می برند. و یا با استفاده از اصطلاح اثر روانی “ارابه موسیقی[۱۱]” که چگونه مردم بدون توجه به اعتقادات خودشان دنباله رو سایرین خواهند بود، این ویژگی را تشریح می نماید. طبیعتا، این عواملی که نامبرده شد مانند موفقیت های قبلی، اثر روانی و یا گردش دهان به دهان بین مشتریان، رقابت را برای رقبا سخت تر خواهد گرد.

  • جایگزین داشتن:

وی اشاره می کند که حتی داشتن ویژگی های فوق الذکر به تنایی نمی تواند یک عامل مهم باشد، زیرا اگر این منبع به راحتی قابل جایگزین شدن باشد مانند مثال زیراکس و کانن، آنگاه رقبا به راحتی با جایگزین کردن آن گوی رقایت را از شرکت می ربایند.

 

[۱] INSEAD: The business school for the world (http://www.insead.edu/)

[۲] Professor Ray Goldberg

[۳] Professor Thomas Schelling

[۴] special Lifetime Achievement Award

[۵] The Moscow School of Management (Skolkovo)

[۶] http://www.negotiation-advisors.com/

[۷] Professor Luis Almeida Costa

[۸] a state-of-the-art simulation

[۹] success breeds success

[۱۰] Technological absolescence

[۱۱] The bandwagon effect

كلمات كليدي: , , , ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP