استراتژی فناوری

تهیه کننده: دکتر عقلایی

 

فهرست مطالب این سند:

سطوح استراتژی
جایگاه استراتژی تکنولوژی
تعاریف و مفاهیم استراتژی تکنولوژی
رویکرد های تدوین و توسعه استراتژی
مدل هاي تدوين استراتژي تكنولوژي
ضرورت استراتژي تكنولوژي در سطح هولدینگ
استراتژی زیر سیستم های تکنولوژی

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP