فناوري و نيروي انساني

تهیه کننده: دکتر سميه عبدالحسيني

 

فهرست:
تجزيه و تحليل و برنامه ريزي
ساختار منابع انساني فناورانه
فرهنگ فناوري
تاثير فناوري بر روابط کارکنان
فناوري و آموزش نيروي انساني
تغيير فناوري
انطباق و بکار گيري فناوري
تاثير فناوري بر سطوح اشتغال
جمع بندي و خلاصه

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP