رشد اقتصادی درون زا

تهیه کننده: دکتر اشراقی

رئوس مطالب

  • مفهوم رشد اقتصادی
  • تعریف الگوهای رشد اقتصادی
  • خلاصه ای از الگوهای رشد اقتصادی کلاسیک
  • خلاصه ای از الگوهای رشد اقتصادی نئوکلاسیک
  • معرفی الگوهای رشد اقتصادی درون زا
  • ضعف الگوهای رشد اقتصادی درون زا

 

 ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP