نظریات شومپیتر در نوآوری و نقد آنها

تهیه کننده: دکتر عقلایی

فهرست:

›شومپیتر

›مکاتب و نظریه های اقتصادی

›نظریات شومپیتر

›آراء شومپیتر

›چرخه‌هاي تجاري شومپیتر

›کارفرما و شومپیتر

›تخریب خلاق

›مکاتب نوآوری

›مدل گردش مدور

›نقد شومپیتر

›

› 

›

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP