توانمندی پویا و انتفاع از نوآوری

تهیه کننده: دکتر عقلایی

بررسی بازتاب مقاله ۱۹۸۶ اقای تیس

شناسایی و بازنگری موضوعات تحلیلی مرتبط با کسب منفعت از نوآوری

بررسی مزایا و مشارکتها

برقراری ارتباط با ادبیات مدیریا استراتژیک

طراحی استراتژی تجازی سازی مبتنی بر عناصر تئوری شومپیترین ها

سوال کلیدی:

زندگی را چگونه ادامه دهیم تا منافع دانشمندان و مدیران به طور یکسان حفظ شود.

 

 

كلمات كليدي: , , ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP